Művészeti rendezvények          Szegedi Nemzetközi Gitárfesztivál         Tudományos kutatásaink                         
2014 szlest 829 x 590           log                emlekkonyv

            Szó-Tér TV                             Filmprodukcióink

Szó tér Tv 297 x 198         Filmprodukcióink 230 x 153         

IPA pályázat

Kategória: Szó-Tér

Tisztelt Olvasó!

Az IPA pályázatunk keretében megvalósuló 24 filmből álló sorozatunk sugárzását 2013. október 01.-étőll megkezdtük. A filmek az alábbi televíziók műsokínálatában érhetőek el.

Homokhát Televízió (Mórahalom és térsége)
Tarjáni Kábeltelevízió (Digi TV)
Tiszapart Televízió (Csongrád Megye)

 


Jó szomszédok a közös jövőért”

  Filmsorozatok készülnek a szerb és magyar kisebbségekről
Két tucat riport - a határ két oldaláról

Inter – Media / HUSRB/1203/222/142/01

„Határon átnyúló kulturális és média együttműködés a Pannon régióban” (Cross-border media promotion of interculturalism across the Panonian region) című nyertes IPA projekt a Csongrád megyei, illetve vajdasági, Szabadka térségében élő nemzeti kisebbségek identitásának megőrzését, együttműködésük eredményesebbé tételét szolgálja. A megvalósításra szerződött konzorciumi partnerek, nevezetesen Szegedről a Szó-Tér egyesület, Szabadkáról pedig a DigiReg társaság filmes alkotói Jó szomszédok a közös jövőért” címmel filmsorozatokat forgatnak a két országban érintett kisebbségek együttéléséről.

Célja: „A szerb / magyar határ két oldalán élő kisebbségek bemutatása a lokális társadalmak hagyományos emberi-, közösségi-, környezeti-, kulturális-, morális-, stb. együttélésének érzékeltetésére. Ennek során korszerű és hatékony helyi média produkciók készítése hasznos közösségi tartalmak, példák bemutatására a határ menti régiók lakosai számára”.

A határ két oldalán dolgozó televíziós forgatócsoportok egyenként 24 - 24 dokumentumfilmet forgatnak e témakörben, majd azokat a regionális televíziókban be is mutatják. A produkciók a szerb magyar kisebbségek együttélését tükrözik a nézők számára.

A projekt koncepciója: A Csongrád megyében élő, magukat szerb kisebbségiként meghatározó polgárok identitásának, illetve a körülöttük élő többségi magyar lakosságnak az együttélésről vallott nézetei szociológiai vizsgálatának eredményeire alapozva készítendő el a tervezett 24 db televíziós filmalkotás. A pályázati forrásból beszerzett digitális filmfelvételi eszközökkel készülő produkciók sokoldalúan mutatják be a közös hagyományok és az egymásrautaltság mellett, a jelen hétköznapjait. Az egyenként 15 perces magyar kisfilmek a szerb fél hasonló tematikával gyártott vajdasági filmjeivel összeillesztve mindkét országban sugárzásra kerülnek. Az így létrejövő 24 db. együttesen 30 perces műsorok várhatóan pozitív nézői fogadtatásártól ugyancsak kutatási eredmények adnak számot.

A projekt első időszakában (2013. január – 2013. április) elvégzendő feladatok:

 • A külső projekt management kiválasztása
 • Projekt menedzsmenttalálkozók szervezése Szabadkán, illetve Szegeden

Mivel a projekt tükörszimmetrikus, ezért a partnerrel közös találkozókon folyamatosan egyeztetünk kell a kutatási és filmezési eljárások tekintetében.

 • Helyzetfelmérő kutatás

A projekt első felében egy 500 fős mintán megvizsgáljuk a szerb kulturális stb. kötődésekkel rendelkező Csongrád megyei településeken a magukat szerbnek valló / érző lakosok, szervezetek identitási, polgári -, kulturális-, asszimilációs közérzetét, illetve ugyanezeken a településeken egyúttal a többségi környezetet alkotó magyar lakosság együttélési, elfogadási hajlandóságát a helyi multikulturális közeg kialakulása szempontjából.
A kutatást kiegészítik személyes interjúk a kisebbségi együttélés meghatározó és érintett illetékeseivel.
Mindezek összegzése a leforgatandó 24 db 15 perces film elkészítésének alapjául szolgál.

 • Eszközök beszerzése

A pályázati források célszerű hasznosításával lehetőségünk nyílik az egyesület számára egy korszerű, komplett digitális film-forgatásra alkalmas kamera szett vásárlására.

 • A filmkészítő partner kiválasztása és a szinopszisok forgatási tervek elkészítése

Terveink szerint az első időszakban a megvalósításra tendert nyert filmkészítővel már a készülő filmek szinopszisait is elkészíttetjük.

 • Sajtótájékoztató

A projektrész záró időszakában sajtótájékoztató szervezését tervezzük, ezen elsősorban a kutatás eredményét publikálni és a projekt terveit szeretnénk bemutatni.

A projekt második (2013. május -2013 augusztus)  időszaka:

 • Forgatások, anyaggyűjtések megkezdése, szerkesztés

Májustól tervezzük megvalósítani azon forgatásokat, amelyek még nem kapcsolódnak a projekt harmadik időszak aktuális időpontjához. A filmekhez szükséges zenei, grafikai elemek elkészítése a főcím és stáblista alapok megvalósítása. A projektidőszak második felében már szeretnénk hozzákezdeni a filmek összeállításához is. A szakembercsoport olyan koncepciót készít, ami egy "mátrix"-ként szolgál az egyes epizódok elkészítéséhez. A sorozat "kollázs típusú" lesz: kombinálja a riportokat, interjúkat, feljegyzéseket, vitákat, kerekasztalokat, rendezvény-felvételeket, A filmek beszámolnak majd kulturális rendezvényekről, vallási ceremóniákról, a helyi népszokásokról, valamint interjúk készülhetnek a nemzetiségi közösségek prominens vezetőivel is.

 • Projekt menedzsment találkozó szervezése Szabadkán és Szegeden

A projektmanagement találkozók célja a filmek tartalmi és szakmai összehangolása, a projektmegvalósítás során felmerülő feladatok egyeztetése, kiemelve az aktuális eseményeket.

 • A filmek sugárzásának megkezdése

Szintén a második időszakban tervezzük a sugárzásra alkalmas helyi csatorna kiválasztását, és a sugárzások megkezdését. Itt a tükörszimmetrikus projekt eredményeképpen 24 db 30 perces filmmel számolhatunk (az összes film csak a harmadik projektidőszakban készül el). Ennek 50%-át a szerb partner 50%-át a Szó-Tér állítja elő, így összesen 12 hét alatt heti két alkalommal vetítünk új epizódot az adásokra szerződő regionális televíziók közvetítésével.

 • Sajtótájékozató

A második időszakban is tervezünk sajtótájékoztatót, illetve a Szó-Tér saját műsoraiban beszámolókat szolgáltatni a projekt előrehaladásáról, és a közös tapasztalatainkról.

A projekt harmadik (2013. szeptember – 2013. december) időszaka:
 

 • Forgatások, szerkesztés, montírozás, az összes film elkészítése, utólagos fölmérés.

A harmadik időszakban befejeződnek a forgatások, elkészül az összes 24 db 15 perces film, melyeket összeillesztve a Szerbiában készült részekkel összesen 24 x30 percben sugározunk 3 hónap alatt.  
A filmekhez csatlakozik a projektről készítendő 30 perces beszámoló produkció is.

 • Projekt menedzsment találkozók

A közös munka és együttműködés eredményeit Szabadkán és Szegeden, egyeztetjük. Összevetjük az eredményeket és előkészítjük a záró konferenciát, ahová a projekt résztvevőit és érintetteit hívjuk meg. A záró konferencián forgatjuk le a projekt filmjéből és televíziós anyagából, illetve a résztvevőkről készült összefoglaló filmet.

 • A kutatás második szakasza

A sugárzások lefutása során mérhetővé válik a célcsoport, melyet a projekt elején vizsgáltunk, így megvalósítható a kutatás második szakasza.  Ebben szintén 500 főt kérdezünk meg a kezdeti kutatáshoz hasonló területen, mérve a projekt során bemutatott témák, események pozitív hatásait az érintett közösségekre.

 • Zárókonferencia

A Szegeden, november végén megrendezésre kerülő záró konferencián összefoglaljuk a szerb-magyar kisebbség együttélésének, illetve a pályázat megvalósításának aktuális tanulságait, eredményeit, sajtótájékoztatóval és motivációs vetítéssel együtt.  Ezen tervezünk média és rádiós interjúkat és újságcikket, a projektről, és annak eredményeiről.

A projekt megvalósítása I. szakasz (2013 január 01. - 2013 április 30.)

„Határon átnyúló kulturális és média együttműködés a Pannon régióban” (Cross-border media promotion of interculturalism across the Panonian region) című nyertes IPA projekt a Csongrád megyei, illetve vajdasági, Szabadka térségében élő nemzeti kisebbségek identitásának megőrzését, együttműködésük eredményesebbé tételét szolgálja. A megvalósításra szerződött konzorciumi partnerek, nevezetesen Szegedről a Szó-Tér egyesület, Szabadkáról pedig a DigiReg társaság filmes alkotói Jó szomszédok a közös jövőért” címmel filmsorozatokat forgatnak a két országban érintett kisebbségek együttéléséről.
Célja: „A szerb / magyar határ két oldalán élő kisebbségek bemutatása a lokális társadalmak hagyományos emberi-, közösségi-, környezeti-, kulturális-, morális-, stb. együttélésének érzékeltetésére. Ennek során korszerű és hatékony helyi média produkciók készítése hasznos közösségi tartalmak, példák bemutatására a határ menti régiók lakosai számára”.
A határ két oldalán dolgozó televíziós forgatócsoportok egyenként 24 - 24 dokumentumfilmet forgatnak e témakörben, majd azokat a regionális televíziókban be is mutatják. A produkciók a szerb magyar kisebbségek együttélését tükrözik a nézők számára.

         A projekt első időszakában (2013. január – 2013. április) egyesületünk a következő tevékenységeket valósította meg.:

 1. A projekt hivatalos kezdése előtt már megtörtént a külső projektmanagement tendereztetése, majd ezt követően kiválasztásra került a Eu-mentor Non-profit kft a pályázati  feladatok tervezésére és megvalósítására.
 2. A projekt adminisztratív indítását követően az együtt élő magyar és szerb kisebbségi lakosok körében kérdőíves módszerrel felmértük népcsoportok nemzeti identitását, kulturális hagyományaik és kapcsolataik jelenét.
 3. E feladat elvégzésére kiírt tender-nyertes csoport a szegedi Partiszkon Társadalomkutató Egyesület által végzett kutatás menete a következő volt:
  1. Ötszáz fős mintán vizsgálva a szerb kulturális stb. kötődésekkel rendelkező Csongrád megyei településeken a magukat szerbnek valló / érző lakosok, szervezetek identitási, polgári -, kulturális-, asszimilációs közérzetét, ill. ugyanezeken a településeken egyúttal a többséget alkotó magyar lakosság együttélési, elfogadási hajlandóságát a helyi multikulturális közeg kialakulása szempontjából.
  2. A Csongrád megyei négy település lakosságára kiterjedő, ötszáz főt megszólító adatfelvétel sikeres volt.
  3. A papiros alapú kérdőívek elemző kiértékelése táblázatos és grafikonos formában megtörtént.
  4.  E kutatás eredményeire alapoztuk az elkészítendő potenciális interjúalanyok kiválasztását, majd a projekt során elkészítendő filmprodukciók tematikai vázlatát.
 • A célterületen lakó kisebbségi ügyekben érintett személyiségekkel kollégáink elbeszélgettek, ők is javasoltak hasznos témákat a tervezett forgatásokhoz.
 • A pályázat útján kiválasztott filmgyártó partner a Szin-Tér-Kép alapítvány feladata volt a kutatás elemzése, a majdani interjúalanyok felkeresése, és az együttes információk alapján a szinopszisok és a forgatási tervek elkészítése. A filmgyártás során együtt kezeljük a gyártás és a fordítások költségeit.
 • A megszerzett információk összegzésével a fim-produkciós partner elvégezte a feladatokat és átadta a tervezett 24 db. filmprodukció szinopszisait és a megvalósítást ütemező forgatási tervet.
 • A tervezett eszközbeszerzés a projekt első negyedévében vált szükségessé. Ennek során filmforgatásra használatos komplett kamera-szett került megvásárlásra . A tendereztetés során két Sony, és egy Panasonic típusú kamera ajánlatát kaptuk meg. A eldöntés során a legalacsonyabb árat vettük meghatározónak.
 • A beszerzett filmrögzítési eszközök: Komplett videokamera-szett, amely 1 db Panasonic kamerát, állványt, táskát, fejlámpát, memóriakártyákat, rádiós mikrofon-szettet és pótakkumulátort tartalmaz.
 • Az I. projektrész záró időszakába szervezett sajtótájékoztatón elsősorban a kisebbségi kutatás eredményeit mutattuk be, illetve a médiák révén tájékoztattuk a közvéleményt a tervezett filmforgatásokról.
 • A Szabadkán és Szegeden szervezett projekt menedzsment találkozókon folyamatosan egyeztettük a tükörszimmetrikus projekt megvalósítását a kutatás-, illetve a készítendő filmprodukciók témáit és a módszereit.
 • A külső projektmanagement, a kutatás és a filmkészítés megvalósítóját és az eszközök szállítóját a Prag eljárásrendjének megfelelően, egyszerűsített eljárásban három ajánlattevő közül választottuk ki.

A projekt megvalósítása I. szakasz (2013 január 01. - 2013 április 30.)

„Határon átnyúló kulturális és média együttműködés a Pannon régióban” (Cross-border media promotion of interculturalism across the Panonian region) című nyertes IPA projekt a Csongrád megyei, illetve vajdasági, Szabadka térségében élő nemzeti kisebbségek identitásának megőrzését, együttműködésük eredményesebbé tételét szolgálja. A megvalósításra szerződött konzorciumi partnerek, nevezetesen Szegedről a Szó-Tér egyesület, Szabadkáról pedig a DigiReg társaság filmes alkotói Jó szomszédok a közös jövőért” címmel filmsorozatokat forgatnak a két országban érintett kisebbségek együttéléséről.
Célja: „A szerb / magyar határ két oldalán élő kisebbségek bemutatása a lokális társadalmak hagyományos emberi-, közösségi-, környezeti-, kulturális-, morális-, stb. együttélésének érzékeltetésére. Ennek során korszerű és hatékony helyi média produkciók készítése hasznos közösségi tartalmak, példák bemutatására a határ menti régiók lakosai számára”.
A határ két oldalán dolgozó televíziós forgatócsoportok egyenként 24 - 24 dokumentumfilmet forgatnak e témakörben, majd azokat a regionális televíziókban be is mutatják. A produkciók a szerb magyar kisebbségek együttélését tükrözik a nézők számára.

         A projekt második időszakában (2013. május - 2013 augusztus 2013. ) egyesületünk a következő tevékenységeket valósította meg.:

 • Anyaggyűjtés, produkciós előkészületek, forgatások

Májustól terveztük megvalósítani azon forgatásokat, amelyek még nem kapcsolódnak a projekt harmadik időszak aktuális időpontjához. A filmekhez szükséges volt a zenei, grafikai elemek elkészítése, a főcím és stáblista alapok terveinek legyártása. A projektidőszak második felében már hozzákezdtünk a filmek sorozatba kapcsolódó tervezéséhez is – a szerb partnerrel való együttműködésben.
Szakembereink "mátrix"-ként szolgáló táblát készítettek az egyes epizódok összetársításához. A kész sorozat "kollázs típusú"lesz: műemlékeket, kulturális-, gazdasági és társadalmi témájú a riportokat, rendezvény-felvételeket kombinálja oktatási, konferenciákon készült interjúkkal. A filmek produkciók beszámolnak kulturális rendezvényekről, vallási ceremóniákról, a helyi népszokásokról, és megszólaltatják a nemzetiségi közösségek prominens vezetőit is.

 • Filmgyártás a Szin-Tér-Kép alapítvány sajnálatos módon nem tudta tartani a mind sürgetőbb forgatási ütemezést, illetve az esetlegesen szükségessé váló szerb nyelven is kommunikálni képes riporter személyét. Ezért  négy befejezett és öt leforgatott filmriport átadás-átvételét megelőzően kiirt új tenderen Dani Géza producer, operatőr-rendező adta a legkedvezőbb ajánlatot – így a következő  produkciókat már az ő cége készíti el.
 • Projekt menedzsment találkozók Szabadkán és Szegeden

A több alkalommal megtartott projektmenedzsmenti egyeztetések célja a filmsorozatok tartalmi és szakmai összehangolása, a projekt megvalósítás során felmerülő feladatok és az aktuális események egyeztetése volt.

 • A filmek sugárzása

Szintén a második időszakban terveztük meg a sugárzásra alkalmas helyi műsorterjesztők  kiválasztását, és a sugárzások megkezdését. A szegedi Tarjáni TKTV, a  Tiszapart tévé, és a Mórahalmi Kistérségi televíziós rendszer került kiválasztásra. A forgatások elhúzódásával a sugárzások megkezdését is kevéssé későbbre, október közepére kellett halasztani. Itt a tükörszimmetrikus projekt eredménye képpen 24 db 30 perces filmmel számolhatunk (az összes film csak a harmadik projektidőszakban fejeződik be). Így összesen 12 hét alatt vetítünk új epizódokat az adásokra szerződő regionális televíziók közvetítésével.

 • Sajtótájékozatók

A második időszakban is terveztünk sajtótájékoztatót, illetve a Szó-Tér saját műsoraiban is szolgáltatattunk stúdió beszámolókat a projekt előrehaladásáról, és a projekt közös  tapasztalatairól.

"A projekt az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A fenti cikk tartalmáért teljes mértékben a Szó-Tér Egyesület nevű civil szervezet vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak."

Találat: 4178