Művészeti rendezvények          Szegedi Nemzetközi Gitárfesztivál         Tudományos kutatásaink                         
2014 szlest 829 x 590           log                emlekkonyv

            Szó-Tér TV                             Filmprodukcióink

Szó tér Tv 297 x 198         Filmprodukcióink 230 x 153         

Szó-Tér TV

Kategória: Szó-Tér

A „Szó-tér, a nyitott közgondolkodás tere”
Talán csak a Dél-alföldi Régió tudhat magáénak egy rendszeres non-profit kommunikációra szervezett, a civil társadalom elkötelezett, tudatos kommunikációját megvalósító televíziós műsorsorozatot. Az adásokban civilek szólalnak meg, - civileknek és nem civilek számára, - hangoztatjuk immár egy évtizede. A műsor mára a non profit szervezetek fontos informális csatornájává vált.

A „Szó-tér, a nyitott közgondolkodás tere”című műsorok készítése 2002 óta folyamatos. A televíziós adásokban a helyi civil mindennapok ügyei, eseményei, pályázatai, szervezetei hírei kerülnek bemutatásra Csongrád megye adáskörzetében – sőt, adott pályázati források birtokában éveken át Bács-Kiskun és Békés megyében is.

A műsorok célja: ”A civil társadalom szerepvállalását és kiteljesedését szolgáló kommunikáció sokféleségével az EU gyakorlatának megfelelő társadalmi nyilvánosság megteremtése a Dél – alföldi régióban. Ezen belül: olyan cselekvési és együttműködési programokat segítő tömegkommunikációs formák működtetése, amelyben a régió fontos társadalmi céljai megvalósítására együttműködnek az állami/önkormányzati – üzleti / vállalkozói - civil / non profit szereplők”.

Az egyesület jelenleg több mint 120.000 potenciális néző számára szolgál televíziós műsor-információkkal Csongrád megyében.

A Szó-Tér Egyesület 2009-ben létrehozta a Dél-alföldi Regionális televíziós konzorciumot, a térség legnagyobb helyi televízióinak regionális közösségét. A civil hálózati együttműködés keretében Bács-Kiskun-, Békés, és Csongrád megye székhelyein, így csaknem a teljes Dél-alföldön, kétheti gyakorisággal volt látható - ám az elmúlt évben források hiánya következtében ez a műsorkapcsolat megakadt.

Megszakítás nélkül működik viszont tovább a műsorok cseréje a társult vajdasági tévés társaságokkal. Így küldetésünk, a határon túl élő magyarság tájékoztatása, a nehéz anyagi helyzet dacára is töretlen. Szabadka és Újvidék körzetében élő magyar lakosság ez úton tájékozódik az anyaországi civil mindennapok eseményeiről, fontosabb híreiről.
Az adások témái ezért sokrétűek: civil szervezetek számára kínált és megvalósított programok. Köztük esélyegyenlőségi programok, foglalkoztatottság, környezeti kihívások, EU, non profit pályázatok NCA / NEA választások. Évek óta fontos az 1 %-os kampány, a civil szektor aktuális és helyi kérdései, fogyasztók- és a környezet védelme, hagyományok ápolása, kisebbségek problémái, kulturális rendezvények, konferenciák és azok közvetítése, összefoglalói, település és közösségfejlesztés stb. szerepelnek a heti gyakoriságú műsorokban.

A műsorszerkesztés a civil szervezetek és szereplők hangsúlyos megjelenítését szolgálja a társadalmi közbeszédben, - ezáltal segítve az egyesületek, alapítványok egymás közötti együttműködését, az egyesületi hálózatok, szövetségek kialakulását, a jó ötletek, gyakorlatok terjesztését, konzorciális pályázati programok kommunikációs hátterének megjelenítését az érintett területeken.

Határ-látóhatár”
A Szó-Tér Egyesület és a vajdasági civil médiumok közötti kapcsolatok immár több évesek. Együttműködésük műsorok cseréjében, közös forgatásokban, tapasztalatcserékben, illetve szakmai oktatások szervezésében nyilvánul meg a déli határon innen és túl. Mindezek alapján születő közös műsorok címe: „Határ-látóhatár”

A nonprofit televíziós partneri kapcsolatokat megteremtő médiaszerkesztőségek civil munkatársai Szegeden, Újvidéken és Szabadkán dolgoznak. Eddigi együttműködésük alapján jól érzékelhetővé vált az a nézői / lakossági igény, hogy magyar-magyar mellett a magyar-szerb kapcsolatok serkentése céljából (is), az európai uniós csatlakozás segítésére mintaértékű szerb-magyar határon átívelő projekteket mutassunk be. E tárgykörben már több sikeres pályázatunk volt.

Ugyanígy, TÁMOP forrásból valósítottuk meg 2008-10 között a VEGYED-E című, régiós fogyasztóvédelmi műsorsorozatot is.

Találat: 2771